EDI

Logistyka realizacji zamówień w oparciu o EDI 
[dostępne tylko w Kanban V3]
 
Film demonstracyjny:
 
Graficzny schemat realizacji pojedynczego zamówienia:
 
 
 
Uwagi:
  • Metoda oparta na pełnej konsygnacji materiałowej (stuprocentowa likwidacja stanów magazynu u klienta); regały z towarem, stojące u klienta, stanowią integralną część magazynu centralnego Metalcom,
  • Magazyn konsygnacyjny jest zarządzany przez Metalcom, 
  • Magazyn konsygnacyjny (regały stojące u klienta) obsługuje pracownik Metalcom,
  • Metalcom ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości dostaw,
  • Metalcom zarządza dostawami (VMI)